КАЛКУЛАТОР - ROI (Return Of Investment),
Това е инструмент за изчисляване на възвръщаемостта на Вашата инвестиция в икономично, високоефективно производство на електричество и топлина чрез Когенератор.
Задайте стойностите на минималната и максималната електрическа мощност, от която Вашият консуматор се нуждае.
След това следвайте напътствията и попълнете нужните данни.
Изчисленията са направени за пълно натоварване на консуматора с електрическа и топлинна мощност.
 
ЖЕЛАНО ПРОИЗВОДСТВО НА: Ел. енергия (kW) Топлинна енергия (kW)
Максимална консумирана мощност 
Минимална консумирана мощност
Цена на природен газ доставен до клиента, ........ лв/1000Нм3, без ДДС.  (Приемрно)
Цена на доставяната до момента ел. енергия от мрежата, вкл. всички такси за достъп и пренос, без ДДС:   (лв/kWh)     (Зададената тук цена е примерна. Въведете Вашата)
Цена на топлинна енергия доставяна до момента (Примерно за 1kW по разчети на Овъргаз към 01.04.2017)
Работни часове на Когенератора за година  (приемаме 8000ч/год., 24/7, ако не въведете друго)
Разход на газ при 100% товар , за 1kW:   (m3/h)
Цена на произвeден 1kWh ел. енергия от Когенератора:   (лв/kWh)
Спестявате
Икономии от ел. енергия произведена от Когенератора за зададения период
Икономии от топлинна енергия произведена от Когенератора за зададения период 
Общо спестяване за зададения период
ИнвестицияEUR
ЛВ.
Възвръщаемост (ROI) за:   (години)

Изпратете запитване за предложение
+359 888 899 888
+359 889 577 333
info@blupower.bg
София, България