Попитайте за желаната от вас услуга.
  • ИНЖЕНЕРИНГ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛИННИ МОЩНОСТИ
  • ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОЩНОСТИ (COMMISSIONING)
  • СИНХРОНИЗАЦИЯ МЕЖДУ ГРУПА АГРЕГАТИ И ОСНОВНАТА МРЕЖАТА 
  • ПОДДРЪЖКА НА КОГЕНЕРАТОРИ
  • РЕМОНТ НА ДИЗЕЛОВИ И ГАЗОВИ АГРЕГАТИ
  • ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ И АГРЕГАТИ НА ПРИРОДЕН ИЛИ БИО ГАЗ (метан)
  • ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ГОЛЕМИ ДИЗЕЛОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ПРИРОДЕН ГАЗ (CNG)
  • ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОСНОВНИ РЕМОНТИ НА ДИЗЕЛОВИ И ГАЗОВИ АГРЕГАТИ
  • ОБНОВЯВАНЕ АВТОМАТИКАТА НА ДВИГАТЕЛИ И ГЕНЕРАТОРИ
+359 888 899 888
+359 889 577 333
info@blupower.bg
София, България