Нови

ИНДУСТРИАЛНИ ЛОКАЛНИ Топло- Електро- Централи на природен газ

     Локалната Топло-Електро-Централа е машина за комбинирано производство на електричество и топлина (когенератор), като топлината, в зависимост от мощността, е винаги равна или по-голяма от произведеното електричество.
     От един до два пъти (при по-малките машини до 50kW) повече топлинна мощност от колкото електрическа може да генерира тази машина.
     За произведеното електричество няма да плащате никакви допълнителни такси пренос, присъединяване, неясни формули и ценообразуване и т.н.
 
Пример 1 в цифри:

     Ако имате консуматор на електричество с мощност, примерно, 100kW, машината ни ANTOM-100NGC ще произведе за Вас 100kWh електрическа мощност за основните Ви електрически консуматори и 150kW топлинна мощност, с която можете да загреете например вода до 90°С за отоплителната система.
     За производството на 100kWh електричество ще са необходими 30 Нм3 природен газ/час. При цена на природния газ средно 500лв за 1000 Нм3 (към 01.2020), себестойността на:
 
1kWh електричество ще бъде 0,15 лв без ДДС,
а на 1kW топлина 0,00 лв.
Или, ще имате 100kWh за 15лв и 150kW за 0,00 лева.
 
Ако в момента плащате за 1kWh електричество 0,18лв с вкл. всички такси, а за 1kW топлина 0,09 лв, то спестяването Ви за 1 час е 16,5 лв.
Целогодишната работа на когенератора е 8000ч. и така спестяването Ви за година е 132 000 лв.

Пример 2:
При машини за производство на 500kWh електричество, 550kW топлина и цена за природен газ 460лв/1000м3, при постоянна работа (8000ч/год):
- цена за 1kWh ел. - 0,125 лв
- цена за 1kW топлина (вода 90'С) - 0,00 лв

Спестявате - 500 000 лв/год.
 
„Когато цифрите говорят и боговете мълчат..”

     Тези изчисления са направени при пълно консумиране на електрическа и топлинна мощност. Някои обекти може да нямат такъв товаров график. Необходимо е да се направи обследване и да се определи оптималният вариант на работа.   
     По-големите когенератори (над 400kW el.) са по-икономични като разход на природен газ, а също така при по-големите количества газ могат да бъдат договаряни по-ниски цени, но генерират по-малко топлина защото са по-ефективни. Когенератори над 1000kW el. достигат до разход на гориво 0,270 Нм3/кW или 0,12лв/kWh електричество (при 480лв/1000Нм3 към 01.2020) и произвеждат допълнително 1000kW топлинна мощност на цена 0,00 лв.
 
     Варианти на Вашата консумация, себестойност на електричество получено чрез когенерация на природен газ както и икономии и възвръщаемост на инвестицията, можете да изчислите със калкулатора в сайта ни (бутона КАЛКУЛАТОР-ROI).
Изпратете запитване
Подобни продукти

БИОГАЗ КОГЕНЕРАТОР 250kWt

ГАЗОВ ГЕНЕРАТОР 120kVA, с Кожух

ANTOM-20NG15, мощност 25kVA

ЛОКАЛНА МИКРО ТЕЦ, 20кW ел. + 40кW топлина, спестявате до 40% за енергия

запитайте за цена
+359 888 899 888
+359 889 577 333
info@blupower.bg
София, България